ฟีเจอร์เราเตอร์แอปแพล็ต Astrill VPN

คุณจะเรียนรู้อะไร?

  • จัดการเว็บไซต์และกรองอุปกรณ์
  • เลือกเซิร์ฟเวอร์ DNS และพอร์ตส่งต่อ
  • เชื่อมเซิร์ฟเวอร์ VPN

อธิบายฟีเจอร์ทั้งหมดของเราเตอร์แอปแพล็ต VPN ที่มี

ฟีเจอร์

การตั้งค่า DD-WRT

คุณจะเรียนรู้อะไร?

  • ตั้งค่าจากระบบปฏิบัติการใด ๆ
  • 2- ขั้นตอนติดตั้งง่าย ๆ
  • ปล่อยพลังให้เราเตอร์ของคุณเต็มที่

ดูวิธีติดตั้งแอปแพล็ต Astrill VPN บนเราเตอร์ DD-WRT

ตั้งค่า