Desktop programma funksiýalary

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

 • Windows, Mac we Linux bilen işleýär
 • Ýeňil gurnawly aňsat interfeýs
 • Iň ýokarky derejeli gorag we täsin tizlik

Biziň PC programmamysyň kämil funksiýalaryny barlaň

Funksiýalar

Windows-da Wireguard VPN

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

 • Astrill VPN-ni nädip göçürip almaly we gurnamaly
 • Programma giriň
 • Wireguard VPN serwerine birikdiriň we internetde aýlanyň

Windows-da Wireguard VPN-iň esaslary

Funksiýalar

Windows-da StealthVPN

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

 • StealthVPN protokoly ulanyp Astrill VPN-e nädip birikdirmeli
 • Port, reje we MTU saýlamasy ýaly StealthVPN opsiýalar
 • Saýt we Programma filtrler, VPN Paýlaşyk we Port ugrukdyrma ýaly kämil funksiýalar

Windows-da StealthVPN-iň esaslary

Funksiýalar

Windows-da OpenWeb

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

 • OpenWeb protokoly ulanyp Astrill VPN-e nädip birikdirmeli
 • OpenWeb opsiýalar - Diňe Brouzerleriň ähli programmalaryň tunellemesi
 • Saýt we Programma filtrler, VPN Paýlaşyk we Ad Blocker ýaly kämil funksiýalar

Windows-da OpenWeb VPN-iň esaslary

Funksiýalar

Astrill VPN router appletiň funksiýalary

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

 • Websaýt we enjam filtrleri dolandyryň
 • DNS serweri we ugrukdyrýan porty saýlaň
 • VPN serwere birikdiriň

Iň amatly VPN router appletiň ähli funksiýalaryny bilip alyň.

Funksiýalar

DD-WRT Gurnama

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

 • Islendik operasiýa ulgamyndan sazlama mümkin
 • Aňsat 2-ädim gurnama
 • Öz routeriň doly güýjini açyň

Astrill VPN appleti DD-WRT routeriňize nädip gurnamalygy barlaň

Gurnama

Android üçin Astrill VPN programmasy

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

 • Serweri we protokoly nädip saýlamaly?
 • Programma filtri nädip ulanmaly?
 • Bir basyş bilen nädip birikdirmeli?

Funksiýalary düşündirýän bu gysgaja wideo Astrill Android programma funksiýalaryny umumylaşdyrýar

Funksiýalar

Gysgaja animasiýali syn

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

 • Astrill VPN näme?
 • Maňa Astrill VPN näme üçin derkar?
 • Astrill VPN nädip işleýär?

Bu gysgaja animasiýali wideo sizi Astrill VPN hyzmatlary bilen tanyşdyrar

Funksiýalar