Astrill VPN Serwerler

Biz bütün dünýä hakda aladalanýarys

VPN serwerler 58 ýurtlaryň 118 şäherlerde

Astrill super güýçli bellenen VPN serwerleriň toryny ulanýar. VPN üpçün edijileriň köpüsi diňe birnäçe müşderilerini oňarýan arzan VPS-i ulaýar, we bular elmydama çendenaşa ýüklenilen we örän haýal. Biziň serwerlerimiz fiziki bolup, ýkary hilli tor düwünlere birikdirilen we umuman 1Gbit ýa-da 10Gbit liniýalarda. Tizlik hakda biz hiç haçan kompromisse gitmeýäris - Astrill VPN bilen öz Internet birikmäňizi doly ulanyň.

Siz nirede bolsaňyzda, 58 ýurtlaryň 118 şäherlerinde strategik ýerleşýän VPN serwerlerimiz size ýyldyrym çaltlykly hyzmat üpçün edilýän. Ähli serwerler OpenWeb, StealthVPN, OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco IPSec, IKEv2, PPTP we SSTP protokollary gollaýarlar. Goşmaça töleg ýapylman, täze VPN serwerler we IP salgylar hem goşulýar.

Best VPN Server

Fast VPN

Astrill VPN juda tiz!

Elbetde! Haçanda VPN üpçün edijileriň köpüsi arzan we pes netijeli hyýaly hususy serwerler (VPS) teklip edýän bolsalar, Astrillda hemme zatlary bökdençsiz we garaşmasyz işletmek üçin bütindünýäde ýaýranan super güýçli bellenen serwerleriň tiz tory bar.

Serwerlerimiziň sanawy

Amerikanyň Birleşen Ştatlary

Taýwan

Birleşen Patyşalyk

Ýaponiýa

Hindistan

Germaniýa

Albaniýa

Awstriýa

Bosniýa we Gersegowina

Belgiýa

Bolgariýa

Şweýsariýa

Çeh Republikasy

Daniýa

Estoniýa

Ispaniýa

Finlýandiýa

Fransiýa

Gresiýa

Horwatiýa

Wengriýa

Irlandiýa

Italiýa

Litwa

Lüksemburg

Latwiýa

Moldowa

Makedoniýa

Niderlandlar

Norwegiýa

Polşa

Portugaliýa

Rumyniýa

Serbiýa

Russiýa

Şwesiýa

Slowakiýa

Ukraina

Kanada

Meksika

Nigeriýa

Günorta Afrika

Birleşen Arap Emirlikleri

Gonkong

Indoneziýa

Ysraýyl

Koreýa

Malaýziýa

Päkistan

Singapur

Taýland

Türkiýe

Wýetnam

Awstraliýa

Täze Zelandiýa

Argentina

Braziliýa