Astrill VPN Serwerler

Biz bütün dünýä hakda aladalanýarys

113 VPN serwerler 65 ýurtlarda

Astrill super güýçli bellenen VPN serwerleriň toryny ulanýar. VPN üpçün edijileriň köpüsi diňe birnäçe müşderilerini oňarýan arzan VPS-i ulaýar, we bular elmydama çendenaşa ýüklenilen we örän haýal. Biziň serwerlerimiz fiziki bolup, ýkary hilli tor düwünlere birikdirilen we umuman 1Gbit ýa-da 10Gbit liniýalarda. Tizlik hakda biz hiç haçan kompromisse gitmeýäris - Astrill VPN bilen öz Internet birikmäňizi doly ulanyň.

Şu wagt bizde OpenWeb, StealthVPN, OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco IPSec, IKEv2, PPTP we SSTP protokollary ulanýan 65 ýurtarda ýerleşýän 321 VPN serwerler bar. Goşmaça harajatlary tapal etmän, wagtly-wagtynda täze VPN serwerler we IP salgylar hem goşulýar.

best vpn usa

Fast VPN

Astrill VPN juda tiz!

Elbetde! Haçanda VPN üpçün edijileriň köpüsi arzan we pes netijeli hyýaly hususy serwerler (VPS) teklip edýän bolsalar, Astrillda hemme zatlary bökdençsiz we garaşmasyz işletmek üçin bütindünýäde ýaýranan super güýçli bellenen serwerleriň tiz tory bar.

Serwerlerimiziň sanawy

Amerikanyň Birleşen Ştatlary

(132 VPN serwerler)

Ýaponiýa

(29 VPN serwerler)

Birleşen Patyşalyk

(16 VPN serwerler)

Taýwan

(12 VPN serwerler)

Albaniýa

Awstriýa

Bosniýa we Gersegowina

Belgiýa

(2 VPN serwerler)

Bolgariýa

Şweýsariýa

(2 VPN serwerler)

Kipr

Çeh Republikasy

Germaniýa

(6 VPN serwerler)

Daniýa

Estoniýa

Ispaniýa

(2 VPN serwerler)

Finlýandiýa

(3 VPN serwerler)

Fransiýa

(7 VPN serwerler)

Gresiýa

Horwatiýa

Wengriýa

Irlandiýa

Islandiýa

Italiýa

Litwa

(2 VPN serwerler)

Lüksemburg

Latwiýa

Moldowa

Makedoniýa

Niderlandlar

(5 VPN serwerler)

Norwegiýa

Polşa

Portugaliýa

Rumyniýa

Serbiýa

Russiýa

(2 VPN serwerler)

Şwesiýa

(3 VPN serwerler)

Sloweniýa

Slowakiýa

Ukraina

Kanada

(5 VPN serwerler)

Meksika

Müsür

Günorta Afrika

Birleşen Arap Emirlikleri

(2 VPN serwerler)

Gonkong

(8 VPN serwerler)

Indoneziýa

Ysraýyl

Hindistan

(4 VPN serwerler)

Eýran

Koreýa

(5 VPN serwerler)

Malaýziýa

Filippinler

Päkistan

Singapur

(8 VPN serwerler)

Taýland

Türkiýe

Wýetnam

Awstraliýa

(7 VPN serwerler)

Täze Zelandiýa

Argentina

(2 VPN serwerler)

Braziliýa

Çili

Panama