Astrill VPN-i göçürip alyň

Iň gowy iOS VPN programmasy

  • Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň
  • Mediýa akymy we onlaýn ýol hereketini kodlaň
  • Ýüzlerçe VPN serwerler 50+ ýurtlarda
  • Ol hemmelerden iň tiz VPN
Şertler iOS 9+
Siz Astrill-e täze geldiňizmi? Häzir hasaby açmak
ios vpn

Näme üçin Astrill iň amatly VPN

Biziň programmamyz dürlülik VPN protokollar bilen iň amatly VPN öndürijiligi teklip edýar.
Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Astrill VPN programmaň bir uly AÇ/ÝAP düwmesi bar we ähli sazlamalar oňaýly bir kiçi penjiräň içine sygýarlar. Ulanmak üçin super aňsat.

Smart mode

Smart mode

Has tizlik bilen seredip görmek üçin diňe halkara websaýtlary VPN-den tunneläň we ýerli websaýtlara hakyky IP-ňiz bilen giriň.

Gäýtadan birikme funksiýalar

Gäýtadan birikme funksiýalar

iOS fon programmalaryny tötänden gyryp bilýär. Gäýtadan Birikme VPN funksiýasy bilen Astrill VPN hemişe bada-bat gaýtadan birikdirer we hakyky IP-iň syzmalarynyň öňüni alar.

3 minutyň içinde anonim ýagdaýda resurslary ulan

Sizde işjen hasap bolmak gerek. Hasaby şu wagt aç

Gurnamaga bagly kynçylyklar barmy?

Bizde siziň üçin birnäçe gönükdirmeler bar
Antivirus
Astrill VPN Apple Store-de käbir ýurtlarda elýeterli däl
funksiýalar barada wideo gollanmany barlaň

Müňlerçe hoşal synlar

David

I think at present you are excellent, thank you

Heng Kiat Benjamin

Very good uptime and stability.

Ogodo

I love astrill service both fast and strong

Kyle

Great service for the price. I really enjoy it.

Ryan

Everything you could ever ask for. Stable and fast.

Jessica

Astrill is mint! Does exactly as it says on the tin! Keep up the good work :)

Ähli enjamlaryňyz üçin Astrill Programmany göçürip alyň