Astrill VPN barada

Planet
Shuttle

2009 Astrilliň döredişi

Astrill öý ulanyjylaryň hem-de jahankeşdeleriň tarapyndan hususy VPN hyzmatlara degişli köpelýän talaplaryna jogap bolup 2009 ýylda döredildi. Biz Seýşel adalarda hasaba alanan kompaniýa bolup, isleýän wagt we ýerde kodlanan hem-de çäklendirilmedik Internet girişi üçin Astrilliň VPN hyzmatyny ulanýan jahankeşdele we emigrantlara ünsümizi jemleýäris.

20+ toparyň agzalary

Täze hünärmenler we müşderi goldawy agentler goşuldygyça, biziň kriptograflar we programmistler toparymyz tizden ösüp gitdi. Biznesde bir ýyl bolandan soň, Astrill ABŞ hem-de Ýewropa Birleşige çenli giňeldi. Şu gün Astrill, millionlara internetde howpsuz bolmaga kömek berip, hususy VPN dünýä bazaryň lideri bolup tanalýar.

60+ locations

Şu wagt biz 50+ ýurtlarda bir näçe elýeterli VPN tehnologiýaly her hili ýüzlerçe VPN serwerleri teklip edýäris. Biziň örän bilimli müşderi goldawymyz e-poçta, çat we telefon arkaly 24/7 müşderi goldaw hyzmatyny üpçün edýär.

10+ platformalar

Astrill VPN hyzmaty şahsy kompýuterde (Windows, Mac we Linux), jübi enjamlarda (iOS, Android, Blackberry) işleýär, şeýle hem WiFi routerler (DD-WRT, Tomato, ASUS Merlin) bilen ylalyşykly. Biz elmydama torymyzy giňeldýaris we plug-and-play üçin programma üpjünçilikleriň çözmelerini kämilleşdirýäris.

Moon

Astrill VPN-de häzir hasaby açyň

Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly