Astrill VPN router appletiň funksiýalary

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

  • Websaýt we enjam filtrleri dolandyryň
  • DNS serweri we ugrukdyrýan porty saýlaň
  • VPN serwere birikdiriň

Iň amatly VPN router appletiň ähli funksiýalaryny bilip alyň.

Funksiýalar

DD-WRT Gurnama

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

  • Islendik operasiýa ulgamyndan sazlama mümkin
  • Aňsat 2-ädim gurnama
  • Öz routeriň doly güýjini açyň

Astrill VPN appleti DD-WRT routeriňize nädip gurnamalygy barlaň

Gurnama